Tranh Thần Tài

Chúng ta ai cũng mong cầu có cuộc sống tốt đẹp, giàu sang phú quý. Tranh dán tường thần tài có thể giúp nhà bạn tăng thêm vượng khí giống như có thể chiêu tài chiêu phúc. Cho nên, mọi người sùng bái thần tài, hy vọng được phù hộ phát tài, phát lộc biến mộng tưởng thành hiện thực.

Tranh thần tài thường khắc họa 2 vị thần tài là thần tài văn và thần tài võ. Thần tài văn có Tài Bạch tinh quân và Lộc tinh trong tam tinh Phúc, Lộc, Thọ, thần tài võ có Quan Vũ và Triệu Công Minh.

Tương truyền rằng thần tài văn sẽ hậu thuẫn để cạnh tranh quan trường, thần tài võ là chỗ dựa giúp cạnh tranh thương trường. Nếu ai có thành ý thì sẽ nhận được sự phù hộ của thần tài.

Lưu ý khi sử dụng tranh dán tường thần tài

Những mẫu tranh dán tường thần tài khi sử dụng nhất định chúng ta phải treo ở phương vị tốt để được tăng tài tiến lộc.

Tranh thần tài văn nhất định không được để mặt thần tài hướng ra ngoài cửa bởi thần tài văn là tổng tài nếu hướng mặt ra cửa thì rất khó giữ được tiền tài trong nhà. Vì vậy, các bạn nên hướng mặt thần tài văn vào trong nhà.

Đối với thần tài võ thì lại trái ngược với thần tài văn, tranh thần tài võ phải hướng ra ngoài bởi thần tài võ mặt đầy chính khí, thần uy lẫm liệt, mặt hướng ra cổng có thể khiến cho tà ma không dám tiến vào nhà. Lưu ý nữa, tranh thần tài võ không nên treo ở phòng riêng đặc biệt là phòng nữ.

Tranh dán tường thần tài võ không nên treo hai vị nhưng tranh thần tài văn thì có thể hoặc bạn có thể treo một thần tài văn một thần tài võ.