Tranh 3D Hà Nội Xưa

“Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội, Hà Nội của ta, Thủ đô yêu dấu…”. Đây là những lời ca trong bài hát ” Nhớ về Hà Nội” cũng là những tâm tư tình cảm của con người đất Việt.

Hà Nội nay, Thǎng Long, Đông Đô xưa – đây là nơi tụ hội nguyên khí của đất trời là nơi giao cảm hòa điệu, được Rồng vàng báo ứng cho vua Lý Thái Tổ khai đô “Kiểu đất Long xà chọn được nơi”, được Rùa Thần hộ mệnh, xứng đáng là trái tim của nước Việt, Tràng An của trời Nam.

Để ghi lại những dấu ấn một thời Hà Nội xưa những mẫu tranh 3D Hà Nội xưa đã ra đời. Những hình ảnh sông núi nước non, nguyên khí của dân tộc hòa quyện, thấm đượm, tạo sinh khí tinh thần văn hóa dân tộc Việt Nam.

Những biểu tượng phồn hoa thanh lịch của đất Hà Thành “Phồn hoa thứ nhất Long thành, phố Giǎng Mắc Cửu đường quanh bàn cờ, Người về nhớ cảnh ngẩn ngơ, Bút hoa in chóp bài thơ lưu truyền”, cho đến nay chẳng còn đáng kể. Chính vì vậy, những công trình đó đã được lưu giữ và khắc họa trên tranh 3D Hà Nội xưa.